KVKK Sözleşmesi

İşbu elektronik posta ve ekleri “Cargo Carriers” ile muhatabı arasındaki gizli bir yazışma olup gönderilene özeldir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hukuka aykırı olarak kopyalanması, saklanması, işlenmesi, ilgisiz kişilerce okunması, üçüncü kişilere aktarılması, açıklanması, dağıtılması yasaktır. Elektronik postanın muhatabı değilseniz lütfen derhal imha edip göndereni bu konuda bilgilendiriniz.

İşbu elektronik posta içeriğinde bulunan veya tarafınıza mail atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu … Şirketidir. Bu kişisel veriler, … Şirketi sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisiyle bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin … Şirketi firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir. Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. Bu elektronik postaya cevap vererek göndereceğiniz mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler yerli sunucular kullanan … mail sağlayıcısı vasıtasıyla (yurtiçinde yerleşik bir sunucunun kullanıldığı varsayımıyla) yurt dışına aktarım yapılmaksızın 6698 sayılı KVKK kapsamında işlenmektedir. … Şirketine tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel veriler ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler … Şirketinin iş ortakları, tedarikçileri, müşterileri ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak gerekmesi durumunda aktarılabilir. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu … Şirketine iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

Haklarınıza ve kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin detaylı bilgiye “https://www.cargocarriers.global/kvkk-sozlesmesi” adresindeki kişisel veri koruma politikamızdan ulaşabilirsiniz.